Jednotný informační systém prevence

Jednotný informační systém prevence

Již po léta dodáváme Hasičskému záchrannému sboru ČR ucelený Informační systém operačního řízení. HZS však plní kromě řešení mimořádných událostí i další významnou roli – a to je role preventivní, kdy se na základě různých kontrol protipožárních opatření snaží vzniku...
Setkání uživatelů a vývojářů se blíží

Setkání uživatelů a vývojářů se blíží

Jako každý rok se i letos chystá „setkání uživatelů a vývojářů ISOŘ“ na Roučmídově Mlýně. Setkání zahájíme v úterý 28. 5. od 9:30 a rozloučíme se v úterý 29. 5. odpoledne. Tato setkání se již stala tradicí a za léta jejich konání jimi prošly desítky směnových techniků...
Inteligentní hlásiče v Brdech

Inteligentní hlásiče v Brdech

Armádou opuštěný vojenský výcvikový prostor Jince o rozloze 260 km2, který se stal v roce 2016 „Chráněnou krajinnou oblastí Brdy“, je z pohledu GSM sítě územím s žádným, nebo jen okrajovým pokrytím. Tato úžasná krajina se postupně stává zajímavým cílem pěších i...
Portál k registraci táborů

Portál k registraci táborů

Únor bílý, pole sílí. Tak praví pranostika. Bez ohledu na ni i na počasí v období zejména letních prázdnin, byla právě v tomto měsíci zakoupena a z testovacího do ostrého provozu převedena webová aplikace pro evidenci dětských táborů, škol v přírodě a dalších...