Již po léta dodáváme Hasičskému záchrannému sboru ČR ucelený Informační systém operačního řízení. HZS však plní kromě řešení mimořádných událostí i další významnou roli – a to je role preventivní, kdy se na základě různých kontrol protipožárních opatření snaží vzniku mimořádných událostí předcházet. Jde o činnost administrativní spojenou s činností v terénu a kontrolou provozoven, výrobních hal nebo nově vznikajících objektů. Každý HZS kraje používal dosud pro tuto činnost svou sadu nástrojů, která se ve větší či menší míře snažila naplnit reálné potřeby pracovníků státního požárního dozoru.

GŘ HZS ČR se rozhodlo sjednotit toto programové vybavení a po mnoha měsících vypsalo otevřené výběrové řízení na dodavatele nového systému „Jednotný informační systém prevence“, zkráceně JISP. Jde o kompilát potřeb pracovníků státního požárního dozoru (SPD) napříč jednotlivými kraji s těsnou integrací na modul spisové služby GINIS. Naše firma po pečlivé analýze požadavků podala nabídku na dodávku tohoto systému a následně se díky nejnižší ceně stala vítězem zmíněného výběrového řízení.

Dnes můžeme s radostí oznámit, že smlouva na dodávku JISP byla v minulých dnech oběma stranami podepsána, proběhla první schůzka zástupců řešitelů a objednatelů a naši zaměstnanci již usilovně pracují na prvních modelech nového systému, který by se měl do ostrého provozu spustit již na počátku příštího roku.

Doufáme, že se nám povede synergicky napojit ISOŘ a JISP tak, aby z tohoto spojení profitovali jak pracovníci SPD, tak pracovníci OŘ a my tím posunuli informačnímu systému HZS laťku zase o něco výše.