Hardware

Byli jste v nedávné minulosti svědky výjezdu hasičských vozidel z profesionální požární stanice?

Nejprve je nutné zastavit dopravu – rozsvítí se červené semafory, následně se otevřou výjezdová vrata, z nichž za okamžik za zvuku nezaměnitelné sirény vyjíždí zásahová vozidla na místo určení.

A co bylo předtím?

Ohlášená událost byla zpracována na příslušném krajském operačním středisku, resp. operačním středisku hlavního města Prahy a pak bezprostředně odeslána na nejvhodnější stanici. Nejvhodnější nemusí být nutně nejbližší z hlediska času dojezdu na místo, ale třeba také taková, která je vybavena potřebnou technikou, nebo kde aktuálně vykonávají službu profesionálové se specializovanou odborností. Ve složitějších případech vyjíždí současně k místu zásahu vozidla z několika různých stanic, ba dokonce z různých krajů. Kritériem je vždy včasné zahájení zásahu, zejména pokud jsou v ohrožení lidské životy.
Vyjíždějící jednotka přijme podrobný popis s mapou a itinerářem, cíl cesty se současně nahrává do vozidlových navigačních jednotek.
Technologie výjezdových stanovišť, o kterých byla zmínka výše, jsou pomocí speciálního hardwaru propojeny s rozsáhlým informačním systémem, jehož jsme tvůrci. Mnoho činností tak lze ovládat lokálně, vzdáleně a také zcela automatizovaně na základě předem definovaných scénářů.

 

Ovládání technologie stanic je realizováno pomocí programovatelných automatů v individuální konfiguraci pro každou stanici či její specifickou část. V základu se používají tzv. PLC automaty (Programmable Logic Controller) umístěné poblíž ovládaných technologií.
Standardní funkcionalita systému je, že ovládání stanice provádí operační středisko automaticky podle uživatelských scénářů, které jsou nastaveny individuálně pro každou stanici a hlášený typ události.

Automatické akce

Automatické akce generované operačním střediskem umožňují nejen vyhlášení poplachu, ale také uvedení technologie stanice do klidového stavu tak, aby byly splněny požadavky na tzv. bezobslužnost stanice. Zvláštní slovo „bezobslužnost“ je třeba vnímat tak, že pro výjezd k zásahu mohou být v případě potřeby použiti všichni sloužící hasiči beze zbytku.
Jiné scénáře se vykonávají zcela automaticky bez návaznosti na vyhlašování poplachu nebo jiný vstup obsluhy. Jde zejména o automatická hlášení do místních rozhlasů v souvislosti s denním řádem jednotky, případně akce typu zapínání a odpínání okruhů venkovního rozhlasu ve stanovený čas.
Operátor operačního střediska může technologie podřízené stanice ovládat pomocí dotykového panelu na svém pracovišti. Nezřídka bývá též realizována vzdálená kontrola důležitých parametrů elementárních technologií výjezdových stanic (stav záložních dieselagregátů a baterií, teploty v technologických místnostech) s tím, že pokles/zvýšení hodnot pod/nad povolenou mez bývá signalizováno na krajském operačním středisku službu konajícímu operátorovi.Další možností ovládání technologie stanice je přímo posádkou z vozidla zadáním kódu typické činnosti na radiostanici nebo dotykové obrazovce výjezdového navigačního tabletu umístěného v každém zásahovém vozidle.

Výbava stanic a pracovišť

Stanice jsou standardně vybaveny LED tably pro signalizaci výjezdových informací v okamžiku výjezdu. V klidovém stavu může být zobrazen například datum s časem a teplotou.
Garážový monitor s tiskárnou zprostředkuje důležité, zejména lokalizační informace posádkám, které se účastní zásahu.
Výbavu pracovišť operačních středisek doplňuje modul digitálního převodníku analogových signálů zpracovávaných DSP procesorem nad vlastním operačním systémem pro potřeby operačních středisek.
Bez spojení není velení – proto jsme vyvinuli převodník pro vzdálené ovládání digitálních i analogových radiostanic pomocí počítačové sítě za podpory speciálního programového vybavení.

Specifické systémy vyžadují individuální návrhy – kontaktujte nás – s více než dvacetiletými zkušenostmi, které v této oblasti máme, můžeme najít řešení i pro Vás.

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno