Dispečerské aplikace

Základní dispečerská aplikace se pro HZS jmenuje Spojař a pro ZZS Dispečer a slouží dispečerům na operačním středisku v rámci celého životního cyklu události/případu. Ten začíná příjmem informací o události, a to přímo od volajícího (kde pomáháme s identifikací volajícího, jeho základní lokalizací a podobně), vytěžením tzv. datové věty ze systému TCTV112 či od jiné složky IZS, nebo třeba hlášením ze systémů elektronické požární signalizace.
Následně aplikace pomáhá pomocí připravených poplachových plánů, programových návrhů techniky a signalizací aktuálního stavu určit, které posádky, výjezdové stanice nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů se budou účastnit této události a vyslat je k události vyhlášením poplachu s využitím připravených automatických akcí.

Poté dispečer v dispečerské aplikaci sleduje celkový obraz řešené události, zaznamenává informace o průběhu řešení, vysílá posilové jednotky nebo žádá o výpomoc jiné kraje nebo ostatní složky IZS. Pokud je to třeba, informuje o události další osoby – funkcionáře, starosty či třeba majitele objektů, a to prostřednictvím integrovaného vyrozumívacího systému a automatizovaných vyrozumívacích scénářů. Návratem všech posádek na základnu událost ukončí a předá ji k dalšímu zpracování veliteli zásahu nebo vyšetřovateli.

GIS – geografický informační systém

Nedílnou součástí této dispečerské aplikace je také GIS, tedy geografický informační systém – laicky řečeno mapa. V mapovém okně se zobrazují nejen místa událostí, ale také různé body zájmu, zdroje požární vody, polohy a pohyb posádek v terénu a podle potřeby další zájmové mapové vrstvy. Mapa je úzce provázána s dispečerskou aplikací, akce v jedné z aplikací se v reálném čase projevují v aplikaci druhé, a to samozřejmě obousměrně. Zkrátka – GIS pro Informační systém operačního řízení (IS OŘ) není „jen mapa“. V oblasti GIS úzce spolupracujeme se společností T-Mapy, která je autorem vlastního GIS modulu.

Panel ovládání technologií

Kromě těchto aplikací využívá dispečer pro svou práci také „Panel ovládání technologií“. Ten umožňuje hovořit z dispečerského pracoviště do rozhlasů jednotlivých výjezdových stanic nebo do libovolné z integrovaných radiostanic, přijímat nebo uskutečňovat telefonní hovory prostřednictvím integrované telefonie, ovládat technologické prvky na výjezdové stanici (výjezdová vrata a brány, poplachová světla, odsavače výfukových spalin) či sledovat přenosy z IP kamer na jednotlivých stanicích. Dispečer má tak doslova „celý kraj na dosah ruky“.

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno