Ovládání technologií a distribuce audia

Ovládání technologického systému je jednou z klíčových částí celého informačního systému operačního řízení. Systém je plně koncipován pro provoz 24/7/365 a sestává se z několika autonomních oblastí.

 

Ovládání technologických automatů

První je ovládání programovatelných technologických automatů. Ty jsou využívány pro otevírání a zavírání výjezdových vrat a bran, ovládání poplachových světel nebo odsávání spalin, na řadě stanic zobrazují data pro posádky v rámci výjezdového tabla.

Distribuce audio signálu

Okřídlené spojařské rčení praví, že „bez spojení není velení„. Neméně důležitá součást technologického subsystému je tak distribuce audio signálu. Co si pod tímto pojmem představit? Jde o přenos znělky a hlasu z operačního střediska do rozhlasu na výjezdové stanici a dále o přenos hlasu mezi operačním střediskem a koncovou radiostanicí (analogovou i digitální), umístěnou zpravidla na nějaké věži pro kvalitní pokrytí území kraje signálem. Dispečer hovoří do svého mikrofonu na stole nebo náhlavní soupravě a aplikace tento signál digitalizují a přenesou na místo určení. Není snad ani třeba dodávat, že vedlejším produktem je záznam těchto relací na záznamovém zařízení pro potřeby případné analýzy průběhu události. Záznamové zařízení je v současné době používáno dvojí – náš vlastní záznam nebo integrace záznamového zařízení ReDat pardubické společnosti Retia, a.s.

Pro výjezd posádky je kritickou informací cíl a účel cesty. Naše aplikace zajistí jak vytištění „Příkazu k výjezdu“ s detailními informacemi o události na výjezdové tiskárně, tak přehledné zobrazení místa zásahu (tzv. poslední míle) i doporučenou trasu do místa události na „Garážovém monitoru„. Všechny tyto informace jsou obsluze dostupné současně s vyhlášením poplachu posádce.

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno