Veřejné portály

Systém pro JSDH

Prvním z takových portálů je aplikace určená pro jednotky sboru dobrovolných hasičů – PORT.ALL. Jde o centrálně provozovanou aplikaci, která zajišťuje sdílení informací mezi tisícovkami jednotek SDH z celé republiky a příslušnými HZS krajů. Aplikace obsahuje podobné evidence jako vlastní informační systém HZS a je s tímto velmi úzce provázán. Kromě evidencí (techniky, osob a prostředků) slouží k příjmu informací o událostech a k vyplnění a odeslání zpracované Zprávy o zásahu.

Portál ohlašovací povinnosti pálení

Druhý portál slouží široké veřejnosti, aby jí usnadnil splnění ohlašovací povinnosti při spalování odpadu, realizaci táborových ohňů či populárního pálení čarodějnic. Oznamovatelé zadají včas informace o svém úmyslu na portále paleni.izscr.cz a tato informace je přenesena na operační středisko HZS příslušného kraje, který ji tím bere na vědomí a může s touto informací dále pracovat.

Portál k registraci táborů a dalších akcí

Na podobném principu pracuje i další portál pro veřejnost, který běží na adrese tabory.izscr.cz a slouží pořadatelům dětských táborů a ozdravných akcí k registraci svého tábora v evidenci HZS. V případě vzniku nějaké mimořádné události tak mají hasiči informace o přesném umístění tábora, telefony na odpovědné osoby a mohou v případě nouze rychleji dosáhnout místa konání tábora nebo varovat pořadatele před mimořádnou událostí (např. záplavová vlna apod.).

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno