Vyrozumívání

Pro přesné a rychlé sdělení informací všem zúčastněným stranám se využívá automatizované vyrozumění. Jde o velmi sofistikované řešení, které využívá principu parametrizovaných vyrozumívacích schémat a scénářů a jejichž výsledkem je doručení informací vybrané množině příjemců definovaným způsobem – 

  • e-mailem,
  • SMS zprávou nebo
  • hlasovým hovorem s využitím syntézy hlasu z vygenerovaného textu.

Obsluha operačního střediska má potom jistotu, že se potřebné informace dostanou včas všem, kteří je pro zdárné řešení mimořádných událostí potřebují, a není přitom zdržována tím, že by k tomu musela aktivně vykonávat nějaké kroky – celý proces je plně automatický a umožňuje velmi široké možnosti konfigurace.

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno