Integrace externích systémů

Informační systém operačního řízení je rovněž integrován na řadu externích systémů. Důležitou integrací jsou hlásiče elektronické požární signalizace, případně celé pulty centrální ochrany, zajišťující přenos dat z hlásičů do systému operačního řízení. Systém je navržen pro obousměrnou komunikaci s integrátory pultů centrální ochrany (PCO), umožňuje přímé zakládání událostí v operačním řízení na základě signálů z elektronické požární signalizace (EPS) a správu smyček.

 

Integrace navigace

Před několika lety téměř nepoužívaná, dnes již zcela nezbytná součást operačního řízení, je integrace na systém navigace a sledování polohy posádek v terénu. Složky Integrovaného záchranného systému ČR používají různá koncová řešení různých poskytovatelů. Náš systém všechny tyto technologie integruje prostřednictvím jednotného integračního rozhraní, které umožňuje přijímat informace o poloze, stavu a činnosti výjezdové techniky a zpětně jim předávat data o událostech a společné operační situaci.

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno