Evidenční aplikace

Aby mohlo operační řízení vydávat pokyny a činit správná rozhodnutí při řešení mimořádné události, kdy záleží na každé minutě a na každém rozhodnutí, musí pracovat se správnými daty a s pečlivě připravenými plány. Pro tyto účely slouží administrační aplikace, kde jsou evidovány všechny využívané prostředky (technika, spojové a chemické prostředky) a veškerá jejich agenda – revize, opravy, jízdy nebo třeba provozní kapaliny.

Pro rychlejší a přesnější rozhodování jsou důležité poplachové plány a programové návrhy techniky, kdy ve vazbě na místo a typ mimořádné události systém sám doporučuje jednotky pro výjezd a doporučenou techniku. Pracuje se zde přitom se síťovou analýzou dojezdových časů.

Rovněž se zde nastavují automatické akce systému – za jakých podmínek které akce systém spustí a co bude jejich obsahem. Připravují se zde předpisy šablon, podle kterých potom systém tvoří obsah automaticky zasílaných zpráv z vyrozumívacího subsystému.

Dále jsou zde evidovány osoby a jejich kontakty včetně vazeb na jednotky sborů dobrovolných hasičů (JSDH), na funkce samosprávy, preferované kontakty a řada dalších informací potřebných pro vyrozumění. Pro příslušníky je zde také evidence výkonu směny, odpracovaných hodin, plány dovolených, evidence odborné přípravy a další informace.

Tyto a mnoho dalších podpůrných modulů jsou dostupné jak v provedení těžkých klientů instalovaných na jednotlivá pracoviště, tak v podobě webové aplikace dostupné v rámci intranetu dané organizace přes webový prohlížeč.

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno