O naší společnosti

RCS Kladno, s.r.o.

je česká softwarová společnost, jenž byla založena v roce 1996. Hlavním cílem zakladatelů bylo, tehdy ještě „Správám a útvarům Sboru požární ochrany“ zřizovaným na úrovni okresních měst, nabízet komplexní dodávky operačních středisek, od architektonického návrhu, stavebních úprav, dodávek interiérových prvků a samozřejmě i výpočetní techniky a specializovaného aplikačního programového vybavení až po závěrečné zaškolení obsluhujícího personálu.

Významnou generační změnu přineslo období po roce 2001, kdy došlo k restrukturalizaci požární ochrany a vzniku krajsky organizovaného „Hasičského záchranného sboru ČR“, což přineslo i nutnost zásadních úprav používaného SW v oblasti uživatelské, technologické a legislativní. V tomto období se dalším rozvojem systém rozšířil o nové komunikační, technologické, audiovizuální i geografické moduly tvořící ucelený informační systém.

V nedávné době získala společnost RCS Kladno, s.r.o. celostátně významné zakázky v oblasti Integrovaného záchranného systému a to „Vývoj nových funkcionalit informačního systému pro operační řízení Hasičského záchranného sboru ČR“ a dále dodávky řešení pro dispečinky Zdravotnické záchranné služby Středočeského a Jihočeského kraje. Ve všech případech byly uzavřeny i příslušné servisní smlouvy platné do roku 2020.

Našim cílem je i v budoucím období, ve spolupráci s dalšími dodavateli, poskytovat komplexní, vysoce sofistikovaná řešení pro úzkou oblast speciálních služeb – ať již veřejných nebo soukromých – ochraňujících zejména životy, zdraví a majetek občanů této země.

 

Václav Zdich,
jednatel a zakládající člen společnosti

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno