Vývoj aplikací

RCS Kladno, s. r. o. působí v českém softwarovém prostředí více než 20 let. Jsme dodavatelem komplexního informačního systému pro Hasičský záchranný sbor ČR, HZS podniků i jednotky sborů dobrovolných hasičů a rovněž se podílíme na chodu operačních středisek Zdravotnické záchranné služby. Realizujeme sofistikovaná řešení nejen tam, kde jde o záchranu životů a ochranu majetku.

Hledáte spolehlivé softwarové řešení na míru? Máme mnohaleté zkušenosti s vývojem speciálního aplikačního vybavení pro operační a krizové řízení.

Poznejte nás a staňme se partnery – společně dokážeme víc.

Stručně o našem působení

Vyvíjíme aplikace pro potřeby integrovaného záchranného systému – tedy hlavně pro Hasičský záchranný sborZdravotnickou záchrannou službu. Náš software každý den pomáhá zachraňovat lidské životy i majetek.

Naše aplikace jsou u těchto složek prakticky všude. Najdete je v garážích výjezdových stanic, kde spouští poplach, otevírají vždy ta správná výjezdová vrata a ovládají další nezbytné technologie. K tomu posádce zobrazí příkaz k výjezdu a na velkém displeji mapu, kam a proč mají jet. Najdete je na věžích, kde integrují radiostanice a umožňují tak posádkám dovolat se operačnímu středisku, ať jsou kdekoliv. Najdete je na operačním středisku, kde operátoři nabírají hlášení o událostech a s velkou pomocí těchto aplikací vysílají vždy ty správné posádky na pomoc lidem v tísni. Zde se také starají o to, aby se ty správné informace dostaly k těm správným osobám, spolehlivě a včas. Najdete je v kancelářích, kde se „v dobách míru“ připravují výjezdové plány, evidují se lidé, jejich funkce a kontakty, vedou se zde informace o dostupné technice a dalším nezbytném vybavení. Používají je výjezdoví hasiči k evidenci své práce jako podkladům pro mzdy. Používají je dobrovolní hasiči, aby spravovali informace o své jednotce, hlásili jejich prostřednictvím změny HZS a vyplňovali své „Zprávy o zásahu.

Používají je obyčejní lidé, aby ohlásili Hasičskému záchrannému sboru plánovaná pálení nebo ohňostroje. Používají je vedoucí dětských táborů, aby zajistili bezpečnost svých svěřenců. 

Předpoklady při tvorbě aplikací

Náš informační systém byl pro stávající zákazníky navržen a vyvinut s následujícími klíčovými předpoklady, se kterými je stále úspěšně provozován:

 • aplikace jsou navrženy pro provoz 24/7/365
 • aplikace jsou dohledovatelné, tedy podporují vzdálený dohled a správu
 • aplikace jsou v rámci krajského uzlu vzájemně provázány a tvoří synergický celek
 • krajské uzly (jak HZS, tak ZZS) jsou vzájemně propojeny přes Národní informační systém (NIS)
 • jednotlivé krajské uzly informačního systému operačního řízení HZS jsou vzájemně provázány i mezi sebou navzájem přes vnitřní sítě a jednotlivé kraje jsou tak schopny rychlejší a přesnější koordinace u velkých zásahů s výraznou mezikrajskou výpomocí

Architektura systému

 • pracujeme s více vrstvým modelem
 • navrhujeme v servisně orientované architektuře
 • využíváme metody SOAP a REST
 • z pohledu bezpečnosti, stability a podpory využíváme nejvíce relační databázi Oracle, u ZZS též MS SQL
 • distribuce informace probíhá také pomocí komunikačních message brokerů

Technologie a prostředí

Nejsme fixováni na jednu konkrétní technologii nebo programovací jazyk. Aplikace píšeme v jazycích

 • C++
 • C#
 • Java
 • JavaScript
 • PL/SQL
 • Go

a dalších, s využitím různých knihoven nebo frameworků jako

 • MFC
 • WPF
 • ASP.NET
 • node.js
 • angular
 • Spring a řadou dalších.

Další služby a možnosti spolupráce

 • nasazený systém umíme monitorovat a tím zajistit bezproblémový chod i předcházet nestandardním situacím
 • zajišťujeme technickou podporu koncových uživatelů i administrátorů a všech kdo se systémem/aplikacemi bude pracovat
 • služby vám můžeme nabídnout také v oblasti hardwaru – máme zkušenosti s návrhy, konfigurací i integrací – podívejte se…

A pokud nechcete za několik let řešit znovu otázku „kam s ním“, pojďme společně vytvořený produkt dále rozvíjet.

Těšíme se na budoucí spolupráci,
tým RCS Kladno

Partneři

Našimi dlouhodobými partnery a dodavateli jsou renomované tuzemské i zahraniční IT společnosti.

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno