Software

Vítejte v oddělení vývoje software české společnosti RCS Kladno,

jíž jednou z hlavních aktivit je rozvoj, údržba, aktivní i pasivní monitorování námi vyvinutého informačního systému „Výjezd“ a s ním spojené poskytování technické podpory složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) v České republice, zejména Hasičskému záchrannému sboru (HZS) a Zdravotnické záchranné službě (ZZS).

Naše produkty pomáhají zachraňovat lidské životy i majetek každý den.

Dispečerská aplikace

Základní dispečerská aplikace se pro HZS jmenuje Spojař a pro ZZS Dispečer a slouží dispečerům operačních středisek v rámci celého životního cyklu události/případu.

Ovládání technologií a distribuce audia

Ovládání technologického systému je jednou z klíčových částí celého informačního systému operačního řízení. Systém je plně koncipován pro provoz 24/7/365 a sestává se z několika autonomních oblastí.

Integrace externích systémů

Informační systém operačního řízení je rovněž integrován na řadu externích systémů. Důležitou integrací jsou hlásiče elektronické požární signalizace, případně celé pulty centrální ochrany, zajišťující přenos dat z hlásičů do systému operačního řízení.

Vyrozumívání

Pro přesné a rychlé sdělení informací všem zúčastněným stranám se využívá automatizované vyrozumění. Jde o velmi sofistikované řešení, které využívá principu parametrizovaných vyrozumívacích schémat a scénářů.

Evidenční aplikace

Aby mohlo operační řízení vydávat pokyny a činit správná rozhodnutí při řešení mimořádné události, kdy záleží na každé minutě a na každém rozhodnutí, musí pracovat se správnými daty a s pečlivě připravenými plány.

Veřejné portály

Nejsme jen autory aplikací informačního systému operačního řízení uvnitř sboru, ale také několika veřejných portálů, se kterými pracují lidé mimo Hasičský záchranný sbor. Prvním z takových portálů je PORT.ALL, aplikace určená pro jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Zajímají Vás podrobnosti o našich systémech nebo možnosti spolupráce? Chcete být u zrodu vlastní aplikace?

Kontaktujte nás a staňme se partnery.

za tým vývoje SW Stanislav Rataj

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno

+420 312 243 277
+420 602 575 311

Dohled: +420 312 240 712
Dohled MPLS: 840 333

Mánesova 1772
272 01 Kladno