Zapojili jsme se do projektu Univerzální bezpečnostní platformy pro budovy, infrastrukturu a průmysl. Výstupem projektu bude nový software v podobě softwarové platformy. Architektura nové platformy bude poskytovat možnost volby a flexibilitu změny výsledných funkcionalit. To umožní zákazníkovi podrobnou volbu požadované sady funkcionalit včetně např. napojení na systémy operačního řízení HZS ČR, čímž bude platforma přizpůsobena na míru daným podmínkám užití.

Příklady možného rozsahu implementace mohou být následující:

 • integrace vstupů (např. PER, EPS, PZTS, CCTV, hladinoměry nebo srážkoměry)
 • integrace výstupů (např. varovné, výstražné a informační systémy nebo dohledová pracoviště)
 • standardizované připojení do SIEM systému prostřednictvím Cyber Security API
 • integrace se systémy operačního řízení HZS ČR

Výzkum a vývoj v uvedených oblastech je nezbytný pro naplnění hlavního cíle projektu, kterým je software v podobě nové univerzální a modulární, bezpečnostní, softwarové platformy umožňující integraci nejrůznějších bezpečnostních technologií, propojení se systémy operačního řízení HZS ČR a implementaci standardů kybernetické bezpečnosti včetně propojení se SIEM.

Naše společnost svým know-how přispěje k volbě optimální architektury platformy a konkrétních funkcionalit systému. V projektu bude RCS Kladno, s.r.o. realizovat mimo jiné tyto činnosti:

 • vyhodnocení požadavků na výměnu informací s HZS
 • vymezení zadání pro výměnu informací s HZS
 • vyhodnocení stavu systému operačního řízení HZS
 • testovací scénáře pro bezpečnostní platformu
 • rešerše moderních technologií a postupů
 • nastudování kandidátních technologií a postupů
 • vývoj ověřovacích prototypů, unit testy a revize kódu
 • revize zadání projektu
 • definice bezpečnostní platformy
 • vlastní softwarový vývoj v rozsahu dle vývojových úkolů
 • testování a opravy chyb na základě testovacích scénářů pro funkční požadavky
 • příprava, nasazení, podpora a vyhodnocení při ověření systémů v pilotním provozu
 • technická příprava prezentace výstupu