Jako každý rok se i letos chystá „setkání uživatelů a vývojářů ISOŘ“ na Roučmídově Mlýně. Setkání zahájíme v úterý 28. 5. od 9:30 a rozloučíme se v úterý 29. 5. odpoledne. Tato setkání se již stala tradicí a za léta jejich konání jimi prošly desítky směnových techniků a IT pracovníků, operačních a řídících důstojníků a dalších zástupců operačního řízení. Některé „staré tváře“ postupně mizí, jak se jejich nositelé posunují na nové pozice u HZS nebo odcházejí mimo sbor a jejich místa zaujímají tváře nové, jiné patří už řadu let mezi stálice. Každopádně ať stálice, nebo nové tváře, těšíme se na setkání s každým jedním z vás.

Přes den je pro vás až do podvečerních hodin připraven odborný program – přehled nejvýznamnějších realizovaných změn v ISOŘ, výhled na další rozvoj, povídání o Dohledovém centru a novém HelpDesku, který jsme v loňském roce spustili do ostrého provozu nebo třeba dění a předpokládaný další vývoj projektu Jednotného informačního systému prevence (JISP), jehož vývoj a dodávku jsme v letošním roce vysoutěžili v rámci otevřeného výběrového řízení.

Neméně důležitou částí tohoto setkání je potom i neformální večerní část, kdy se na Roučmídě objeví většina klíčových firemních zaměstnanců a bude, tak jako každý rok, probíhat řada neformálních rozhovorů s vámi jako zástupci OŘ a našimi vývojáři. Tyto rozhovory jsou pro nás důležitou součástí celé akce, neboť se z nich dozvídáme přímou zpětnou vazbu na naše produkty a služby a v tom je toto osobní setkání nezastupitelné. Letos se navíc sejdeme v nově zrekonstruovaných konferenčních prostorách, takže věříme, že i z tohoto pohledu bude celé setkání příjemné pro všechny zúčastněné.

Takže – na shledanou na Roučmídě.