Vítáme Vás na nových www stránkách společnosti RCS Kladno.

S úsměvem lze konstatovat, že vůbec první vystavená verze našeho webu www.rcs-kladno.net má blíže k samotným počátkům internetu (např. teprve v roce 1992 bylo ke globální síti připojeno ČVUT v pražských Dejvicích a tím potažmo Československo, náš první web spuštěn 2001) než k současnosti 🙂

Po šestnácti letech provozu bylo třeba inovovat. A to i přesto, že pořekadlo „každá změna je k horšímu“, se (historicky) ukazuje jako často oprávněné. Při přípravě záměru i jeho následné realizaci se ukázalo, že největší nejistota a pochybnosti panují kolem úrovně detailu, s jakým má návštěvníky web seznamovat s tím, co tvoříme, co je základním předmětem naší podnikatelské aktivity. Ani jedna z krajních možností – strohá fakta na straně jedné a detailní popis všech našich aktivit a produktů na straně druhé – se nezdála být vhodnou. Kompromisní řešení, které bylo nakonec zvoleno, snad řekne dost těm, kteří o nás niky neslyšeli a nebude připadat jako zcela zbytečné plýtvání času a kapacitou linek té skupině uživatelů a správců, kteří s našimi programy denně pracují nebo kteří je spravují.

Přivítáme jakékoli Vaše připomínky k obsahu i formě, které byly zvoleny a po více než roce příprav i spuštěny.