V prvním kvartále roku 2021 byl spuštěn ostrý provoz našeho dispečerského systému operačního řízení pro zdravotnickou záchrannou službu v Olomouckém kraji.

V rámci zakázky „Informační systém ZOS, modernizace, servis a podpora nahrávacího zařízení, ovládání radiostanic a osvětlení heliportu“ v hodnotě cca 25 mil. proběhla dodávka hardware a software pro operační středisko za účelem obnovy technologií a modernizace software.

Provoz byl spuštěn jako víceuzlový, a to jak na úrovni databáze, tak na úrovni aplikací.

Aktuálně tedy společnost RCS Kladno provozuje informační systémy tří zdravotnických operačních středisek – ZZS Středočeského kraje, ZZS Jihočeského kraje a nově ZZS Olomouckého kraje.